Menü

Óvodánk bemutatása

A verpeléti óvoda rövid fejlődéstörténete

Az óvoda 1948-ban épült 42 fő férőhellyel.
A kezdeti időben, az óvodában 1 vegyes csoport működött 4 felnőtt alkalmazásával.
1959-ben a gyermeklétszám növekedése miatt már két csoport működött 52 gyermekkel.
1965-től egyre több szülő igényelte az óvodai ellátást, a jelentkezők száma 90-100 fő volt.
1970-ben épült meg az új óvoda, amely 150 gyermek befogadására lett alkalmas.
A község lakosai társadalmi munkával is segítették az építkezést, melynek eredményeképpen négy új csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel fogadták szeptember 1-től az óvodásokat. Az új óvoda megépültével a régi épület bölcsödének adott helyet.

Az óvoda jelene

Óvodánk neve 2007. évtől: Gyöngyszem Óvoda Verpelét Feldebrő Tagintézménnyel.
Az óvodába járó kisgyermekek Verpelétről és a közeli Tarnaszentmáriáról járnak.
Intézményünk kistérségi társulás keretén belül egy tagintézménnyel működik, melynek telephelye: Feldebrő.
Az óvodába beírható maximális gyermeklétszám: 150 fő.
Az óvoda hat csoporttal működik, mindegyikében vegyes életkorú /3-7 éves/ gyermekek járnak.
A beírt gyermeklétszám tanévenként 150-160 fő.

Az óvoda hat csoportjában 13 kinevezett óvónő dolgozik, ebből 1 fő függetlenített óvodavezető. Minden pedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Öt pedagógus szakvizsgázott, egy pedagógus a gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezik. Az óvodai nevelőmunkát 6 dajka néni segíti. A gyermekek egyéni fejlesztését logopédus, fejlesztő pedagógus és egy gyógypedagógus segíti. Minden óvodapedagógus több éves szakmai gyakorlattal végzi munkáját, amelynek következtében olyan tapasztalattal rendelkeznek az óvodai nevelő- munkában, amire bizalommal, felelősséggel lehet tervezni az óvodai nevelés irányelveit.

2006-ban a ROP-3.2.1. pályázat keretében teljes felújítást kapott az intézmény. Az óvodabővítéssel két új csoportszoba épült, ez által 6 csoportra bővült az intézmény és a különálló egycsoportos óvoda is az új épületben kapott helyet. Az óvoda feltételrendszere az európai színvonalú elvárásoknak is megfelel, felvállalja a fogyatékkal élők integrációját is.

Az új épületben már van tornaszoba, egyéni fejlesztő szoba, orvosi szoba és beteg gyermek elkülönítő is. Az óvoda udvara tágas, változatos mozgási lehetőséget biztosít a gyermekek számára.

Tanév Férőhelyek száma (fő) Beírt gyermekek száma (fő) Bejáró gyerekek száma (fő) Bejáró gyerekek aránya (%) Pedagógusok száma (fő)
1999/2000 150 150 4 2,6 11
2000/2001 150 150 4 2,6 11
2001/2002 150 148 6 4,05 11
2002/2003 150 139 3 2,1 11
2003/2004 150 148 4 2,7 11
2004/2005 150 151 3 1,9 11
2005/2006 150 147 4 2,7 11
2006/2007 150 140 5 3,5 11
2007/2008 180 155 4 2,6 13
2008/2009 180 156 7 4,4 13

Az óvoda sajátos arculata

Az óvoda helyi nevelési programjának kiválasztásánál három meghatározó szempontot kellett figyelembe venni:

Az óvoda nevelőtestülete ezen gondolatok jegyében választotta az Országos Közoktatási Intézmény által minősített:

A helyi pedagógiai program céljainak megvalósításához az óvodánk olyan életteret biztosít, ahol szeretetteljes légkörben, érzelmi biztonságban játszik, tanul, pihen a gyermek, alakulnak higiéniai, étkezési szokásai, viselkedési normái.

Óvodánk kiemelt feladata az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek képességeinek, készségeinek eredményesebb fejlesztése, az iskolai tanulmányok sikeresebb elősegítése érdekében.

Jövőkép

Az intézményünk alapvető célja továbbra is a gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének segítése a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által a tevékenységeken keresztül.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében kiemelt szerepet vállal az óvodánk országos szinten is. 2007. szeptember 1-től az Óvodai Intergációs Programot hatékonyan működteti az intézmény.

A megfelelő szakmai háttér megteremtése érdekében a pedagógusok az intézmény céljaival harmonizálva célirányos továbbképzéseken vesznek részt.

Az óvodánk vállalja konferenciák, továbbképzések szervezését.

Az intézményünk a jövőben is vállalja a környező óvodák tagintézménnyé válását.