Menü

Kedves Látogató!

Minősített referenciaintézmény

Sok szeretettel köszöntjük a Gyöngyszem Óvoda honlapján. Honlapunkon bemutatjuk intézményünk működését, aktuális programjainkat. Szeretnénk bemutatni azt a pedagógiát, amit óvodánk nevelőtestülete magáénak érez, amit a mindennapok során alkalmazunk.

Célunk, hogy a mi óvodánkban a gyermekek biztonságban érezzék magukat, szeressenek idejárni, örüljenek társaiknak, és azoknak a felnőtteknek, akik őket körülveszik. A mi óvodánk érzelmi anyaöl, ahol derűs, egyenletes, ráérős és ritmikus az élet. A gyermekek a nap nagy részét szabad játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik. A fejlődés, a fejlesztés színtere, eszköze és megvalósulási módja is a játék. Minden a szabad játék keretében történik, annak gazdagítását szolgálja. Minden fontos dolgot a játékban sajátítanak el a gyermekek. Az óvodapedagógusok elegendő időt, teret adnak az önfeledt játéknak. Naponta hallgatnak gyermekeink mesét, rendszeresen énekelnek, folyamatosan jelen van a rajzolás, mintázás és egyéb kézi munka, minden nap mozognak, lehetőség szerint a szabadban. A gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események erősítik az összetartozást.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében az optimális fejlődéséhez megfelelő támogatást nyújtunk, szükség esetén kérjük szakemberek segítségét. Fontos, hogy a gyermekek közös hagyományok, szokások mentén tudjanak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni. Nem tanítjuk iskolás módon a gyermekeket, abban a tevékenységben vesznek részt, amiben szeretnének. Az óvodás gyermek tanulásának legfőbb formája a spontán utánzás. Utánozza, amit hall, és amit lát, eljátssza, elmeséli, lerajzolja, feldolgozza, átéli élményeit.

Nem a szó iskolás értelmében kell tanulnia. Az óvodapedagógus felkínál tevékenységi lehetőségeket, megteremti ezek feltételeit az egyedüli és/vagy közös cselekvésekre. Az ezekben történő részvétel mind tanulás. Ha a gyermek kérdez, a felnőtt válaszol. De soha nem tanít – a szó iskolás értelmében. A mi óvodánk nem módszerközpontú, hanem gyermekközpontú. Itt minden a gyermek érdekében történik, nemcsak a programokban, elvekben és dokumentumokban, hanem leginkább a mindennapokban.

Olyan pedagógiai munkát, olyan nevelést vallunk magunkénak, ami gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

Olyan személyiségközpontú pedagógiai munkát vallunk magunkénak, amelyben elsősorban gyermek ismeretéből, életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből kiindulva biztosítja a kisgyermek számára az egészséges fejlődést, az egészséges életmódot.

Olyan komplex módon történő személyiségfejlesztést támogatunk, amelyben az óvónő a 3-7 éves gyermekek alapvető tevékenységéből, a játékból és meséből eredően képes megteremteni olyan együttlétet, melyben a nevelői hatás észrevétlenül is példaként van jelen.

„A jelen a múlton épül fel,
a jövő alapja a jelen,
A múltat tisztelni tehát
a legnemesebb hagyomány,
s a régiek példáját követni:
okos célszerűség és célszerű okosság!"
/Breznay Imre/

Molnárné Nagy Mária
Óvodavezető